VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍTERMÍNY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017

18. - 20. dubna
12. - 14. červenec
30. října - 1. listopadu


Jako jediný bojový prapor AČR pořádá 43. výsadkový prapor výběrové řízení pro uchazeče o službu na tomto útvaru. Zájemci o službu u praporu musí projít náročným třídenním sítem disciplín, které každého uchazeče vystaví fyzickému i psychickému stresu. Do výběrového řízení se může přihlásit každý příslušník AČR bez ohledu na délku služby, a to ve dvou kategoriích. Kategorie "A" je určena pro uchazeče o službu u bojové části Praporu. Kategorie "B" je oproti tomu pro uchazeče o službu u dvou rot bojového zabezpečení nebo na štábu.

Úspěšnost ve výběrovém řízení se za poslední tři roky průměrně pohybuje
okolo 50% uchazečů.


1. den
První disciplínou je rozřazovací test z tělesné přípravy, který hned na začátku ukáže, zda jsou uchazeči dostatečně fyzicky zdatní pro službu u praporu. Tento test se skládá ze silové a vytrvalostní části v rozsahu výročního tělesného přezkoušení v příslušné věkové skupině (platí pro kategorii "B") s celkovým hodnocením známkou 2. Pro kategorii "A" (bojové jednotky) jsou kritéria odlišná v tom, že nejméně známkou 2 musí být hodnocena každá disciplína, a to bez možnosti jejich volby. Nesplněním jakékoli části tohoto testu je uchazeč automaticky vyřazen z výběrového řízení. Jednotlivé minimální limity pro rozřazovací test jsou pro obě kategorie uvedeny v níže uvedených tabulkách.

Další disciplínou je výsadková překážková dráha, která se skládá z několika na sebe navazujících překážek, kde je jednou z nejtěžších překážek 2 metry vysoká zeď i visutá kladina ve výšce 3 m. Tato disciplína má již dva limity a to pro bojové jednotky (výsadkové roty a rota zbraní) a pro jednotky zabezpečení (velitelská rota, rota logistiky a štáb).
Tzv. Buddy run na 3 km se zbraní je další disciplínou prvního dne. Jedná se o běh ve dvojici, kdy je pro splnění kritické, aby se dvojice při běhu od sebe neodloučila.
Poslední částí prvního dne jsou vstupní výkonnostní a osobnostní psychotesty.

2. den
Druhý den začíná přesunem s kládou ve skupině na 5 km. Tato disciplína je velice fyzicky náročná, avšak nejde zde pouze o test fyzický, ale hlavně o test kolektivní spolupráce.
Překážková dráha NATO je další destinací druhého dne výběrového řízení, přičemž tato překážková dráha je rozdílná od dráhy pro výsadkáře. Je delší a překážky jsou daleko náročnější na překonání. Ani v této disciplíně není rozhodující čas. Jde zde zejména o překonání strachu z výšek. Už úvodní překážka, 7 metrů vysoký kovový žebřík, je pro některé uchazeče nepřekonatelná bariéra. Po úspěšném splnění tohoto úkolu následuje znovu překonání této překážkové dráhy, ale ve skupině a s kládou, i zde se hodnotí kolektivní spolupráce
.
Již  při těchto disciplínách (běh s kládou, překážková dráha NATO ve skupině a s kládou) se profilují jednotliví uchazeči a jsou pod drobnohledem instruktorů, kteří jejich počínání bedlivě sledují. Hlavně v těchto disciplínách je možné určovat morální a volní vlastnosti jednotlivých uchazečů, což jsou velmi důležitá kritéria pro službu u 43. vpr.
Třetí disciplínou druhého dne je test z plavání. Časový limit zde není stanoven, ale uchazeči musí uplavat 300 m bez známek vyčerpání. Jde v něm zejména o to vyřadit ze skupiny neplavce kvůli pozdějším padákovým seskokům do vody.
Dalším krokem výběrového řízení je zrychlený přesun na 10 km se zátěží 15 kg ve skupině. Zde se již značně láme chleba, jelikož po předchozích testech jsou již uchazeči značně unaveni jak psychicky, tak fyzicky a při tomto přesunu se může u některých jednotlivců dovršit míra jejich sebezapření a vzdají svůj boj o to stát se výsadkářem, obzvláště když vědí, co je čeká dále.
Následuje hodnocení jednotlivých uchazečů mezi sebou, to znamená, že každý napíše svůj osobní názor o dalších uchazečích
.

3. den
Začátek tohoto dne je velmi brzký, začíná totiž ve skutečně brzkých ranních hodinách, a to pochodem na 35 km se zátěží 25 kg. Tento test je pro mnohé uchazeče velmi náročný, zvláště po předchozích dvou dnech a minimálnímu času na regeneraci a spánek. Všichni uchazeči jsou již k smrti unavení a noční hodiny pro přesun o samotě působí velmi demoralizujícím dojmem, na druhou stranu všichni vědí, že je před nimi poslední den a nechtějí se vzdát ani přes veškerou únavu.
Prakticky ihned po pochodu uchazeči zpracovávají esej na zadané téma a píší hodnocení na sebe sama.Poslední destinací výběrového řízení je přesun skupiny se zraněným na nosítkách na 2 km. Je to neúprosný test, ale je to poslední disciplína a každý si zde sáhne na dno svých fyzických sil. Pro důstojníky dále následuje sada specifických testů, mimochodem přezkoušení ze znalosti angličtiny, protože pro každého důstojníka Výsadkového praporu je znalost tohoto jazyka nepostradatelná.
Celé výběrové řízení je ukončeno vyhodnocením, kde se uchazeči, kteří dokončili všechny disciplíny, dozvědí zda byli úspěšní či nikoli. Ti kteří obstáli se stanou právoplatnými členy 43. výsadkového praporu.

Úspěšnost
Procentuálně výběrové řízení úspěšně dokončí
okolo 50% přihlášených uchazečů, což vypovídá o jeho náročnosti. Výběrovým řízením dráha každého výsadkáře začíná, ale zdaleka nekončí. Po nástupu k Praporu musí každý nováček projít kurzem DIV - doplňujícím intenzivním výcvikem, kde získá základní dovednosti ve střelecké a taktické přípravě důležité pro každého výsadkáře. Dalším krokem je absolvování Základního výsadkového kurzu. Teprve po splnění všech těchto kroků získává výsadkář právo nosit vysněný červený baret.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky