Různé - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Různé

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ > Fotogalerie

Předávání medaile gen. Klemeše veteránu PČR kpt. Hajdú bývalému výsadkáři. Reslova ulice Praha 18.6.2016

U příležitisti 74. výročí nerovného boje  7 československých výsadkářů, strůjců atentátu na zastupujícího říšského prorektora Reinharda Heydricha,  v Reslově ulici v kryptě kostela Cyirila a Metoděje v Praze, obdržel z rukou plk. Ing. Jaromíra Čermáka, předsedy Klubu výsadkových veteránů Chrudim,  pamětní odznak  brig. gen. Jaroslava Klemeše  pan kpt. Hajdú Imrich.  Pan Hajdú Imrich je aktivním veteránem PČR který i přes svůj pokročilý věk aktivně pracuje jako  tlumočník Maďarštiny u Pardubické dopravní policie. Jako bývalý výsadkář, příslušník 22. výsadkové brigády, má  třicet pět seskoků.


Vážení přátelé,

obracíte se na mně s dotazy, jak proběhla investitura Bavorského vojenského řádu (BMO), na kterou jste byli pozváni, ale z časových důvodů jste se nemohli zúčastnit. Pokud se neurazíte, pokusím se odpovědět hromadně.
Investitura se uskutečnila v sobotu 12.3. v pevnostním městě Josefov a to za přítomnosti dalších dvou tradičních řádů
Ferdinandus orden 1561 a Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari. Mezi pozvanými byli významní hosté z České republiky, Německa, Rakouska, Anglie, Irska, Belgie, Itálie, Monaka, Švýcarska, USA a Japonska. Celkový počet českých i zahraničních hostů se pohyboval kolem 80. Současně slavnostní obřad provázela čestná stráž 120 vojáků v historických uniformách.

Celý článek zde

Výroční shromáždění Klubu vojenských výsadkovych veteránů v Bratislavě

Dne 5.3. 2016 se konalo v Bratislavě výroční shromáždění Klubu vojenských výsadkových veteránů. Jako hosté byli pozváni  předsedové Klubů výsadkových veteránů Slovenské a České republiky. Při této příležitosti obdržel náš klub ocenění v podobě pamětní medaile k 25. výročí nasazení strážní roty ČS. protichemické jednotky v operaci Pouštní bouře - Štít 15.12. 1990 - 22.4. 1991. Pamětní medaili osobně převzal předseda klubu. Za KVV Chrudim se dále zúčastnili, Pavel Mudroch a Jiří Brůna.


Ivan Dubec sklízí poděkování za svou činnost.

O víkendu byl náš člen Ivan Dubec se svou paní v bavorském Lauterhofenu na galavečeru pod názvem Medal parade. Galavečer pořádal německý svaz rezervistů ve spolupráci s Bavorským vojenským řádem a Ferdinandským řádem 1561. Mezi pozvanými hosty, kteří dekorovali byl i americký vojenský přidělenec v Německu a německý vojenský přidělenec v ČR. Současně se v zastoupení dekorovalo i francouzským Evropským křížem a ruským pamětním Křížem sv. Jiří. Bylo to příjemné a končilo to neformálním posezením ve výsadkářském klubu v Hirschau. Hrdě informoval, že čeští vojenští výsadkáři mají na západě obrovský respekt a skvělou pověst. Byl požádán tlumočit všem kolegům veteránům pozdravy, což s potěšením učinil.

Součástí oficiálního programu na galavečeru bylo i vyhodnocení loňského vrcholného mezinárodního setkání starobylého rakouského rytířského řádu Ferdinandus orden 1561 v Hradci Králové a příprava březnového mezinárodního setkání Bavorského vojenského řádu v Josefově. Za přípravu a organizaci úspěšné hradecké investitury i za dlouhodobou reprezentaci Ferdinandského řádu v ČR dostal Ivan Dubec záslužný kříž.

Oberst FO - Ferdinandus orden. V ČR působí 5 komend a v čele každé je plukovník. Já jsem tu Landeskommandant für Königgrätz. Jmenovací dekret mám ještě mokrý
z loňského léta  a výše určitě nepostoupím .-) Hodnostní označení se v rámci rakouské tradice nosí na límcových výložkách, viz. foto.

Slavnostní nástup 43. vpr. ke Dni výsadkových vojsk 5.10.2015

Na slavnostním nástupu výsadkových jednotek byli předány medaile vybraným příslušníkům 43. výsadkového praporu Chrudim za bojové akce v Afganistanu. Dále byli uděleny pamětní medaile 43. výsadkového praporu. Slavnostního nástupu se zúčastnili na pozvání velitele 43.výsadkového praporu členové klubu výsadkových veteránů Chrudim.

Zdravím,

mám tu čest se pochlubit, že jsem získal rytířství u starobylého rakouského rytířského řádu Ferdinandus orden 1561. Je to morální ocenění za mou dlouholetou činnost v oblasti řešení domácího násilí, na kterém pracuji s kolegy ze zahraničí. V rámci dlouholeté mezinárodní spolupráce se nám podařilo prosadit některé zásadní body, bez kterých by nám ze systému vypadly děti a senioři.
Vedle dalších atributů jsem obdržel hrdelní rytířský kříž. Snažím se nedělat našemu klubu ostudu .


Ivan Dubec

Slavnostní předání pamětního odznaku

Na ředitelství PČR v Hradci Králové byl dne10.2.2015 příslušníky našeho klubu slavnostně předán pamětní odznak brig.gen. Jaroslava Klemeše řediteli PČR Královehradeckého kraje gen. Mgr. Martinovi Červíčkovi. Ocenění gen. Červíček obdržel za podporu bývalých příslušníků výsadkových jednotek, kteří v současné době slouží u PČR v Královehradeckém kraji.

Bavorský řád


V měsíci listopadu byl pozván náš člen Ivan Dubec do Bavorska k slavnostnímu aktu znovuobnovení starobylého Bavorského vojenského záslužného řádu BMO, který má tradici od roku 1866 a byl zrušen v r. 1918 zánikem bavorského království v rámci Německa po první světové válce. Záštitu nad slavnostním aktem převzala spolková vláda a ministerstvo obrany. Je to srdeční záležitost Bavorska a důvodem pro znovuobnovení je hledání vojenských tradic hodných následování a nezatížených obdobím chaosu výmarské republiky a zločinů fašismu. Patrony byli významní zahraniční hosté z Rakouska a Monaka, včetně prince Stefana de Montenegro, velmistra starobylého Konstantinopolského řádu sv. Jiří, řádu Strážců božího hrobu a další.
Slavnostní akt proběhl na bavorském hradu Dagestain ve městě Vilseck, v bezprostřední blízkosti největší americké vojenské základny Rose Barracks v Německu. Mezi přítomnými byli bývalí i současní příslušníci armády a policie. Mezi jinými plukovník generálního štábu Bundeswehru, Jan Krahmann a bývalý  výcvikový instruktor výsadkářů plukovním v.v. Erwin Reus. Oba se vyjadřovali velmi pochvalně o našich výsadkářích.

Na tomto aktu obdržel Ivan Dubec řád 1. stupně.
BMO není v žádném případě státním oceněním za zásluhy, spíše je prestižním klubem vyzdvihujícím vedle vojenských tradic především morální kodex příslušníků bezpečnostních složek. I. Dubec se s některými z čelních představitelů zná pro své dlouhodobé působení v mezinárodních pilotních projektech, které realizuje ČR pro Evropu. Kolegové z Rakouska ho před lety školili na domácí násilí a současně s Němci průběžně vyhodnocují naše působení v projektu obětem trestných činů, který má navrátit justici zpět jako službu pro oběti a ne pro pachatele.

Trošku jiná akce

Na 4.6.2014 vyhlásil předseda brigádu na úklid klubovny a jejího okolí. Po provedené práci připravili Jarda Pilař a Jirka Brůna vynikající grilovačku se vším, co k tomu patří.
Podívejte se jak všem chutnalo.


Máme svou klubovnu

Před pěti roky nám velitelství 43.vpr. dalo k dispozici starou strážnici místo jedné místnosti v hlavní budově na letišti Chrudim. Venkovní zhled byl po provedené nové fasádě velice pěkný. Uvnitř se však zub času a mnoholeté používání stovkami strážných podepsal na celém interiéru.
Abychom získali větší místnost pro schůzování, museli jsme po stržení starého podlahového lina vybourat jednu celou příčku a dobetonovat rozdíly podlah vzniklé místnosti. Staré, nevzhledné a poškozené obložení bylo strženo a nahrazeno palubkovým obložením. Změnu si vynutila i elektrická instalace s kterou pomohla správa budov. Byly zabudovány i nové dveře z předsíně do hlavní místnosti. Provedli jsme i keramické obložení stěn za dvěma akumulačními kamny a novou dlažbu ve vstupu.
Pak přišlo na řadu oškrábání prastaré malby a nové vymalování všech místností. Na podlahy hlavních dvou místností nám vel. 43.vpr. věnovalo nové koberce. Členové věnoval řadu vybavení, jako lednici, televizor, el. hodiny, záclony apod. Město Chrudim věnovalo i počítač.

Všechny práce byly prováděny ve volném čase členů a většinu materiálu klub uhradil ze svých prostředků. Po 3 měsících usilovné práce jsme mohli novou klubovnu v roce 2008 slavnostně otevřít.

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky