Memoriál zakladatelů - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Memoriál zakladatelů

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ


Propozice IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče.


Propozice IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatelem IX. ročníku memoriálu tříčlenných družstev i smíšených je Klub výsadkových veteránů při 43.vpr Chrudim s podporou měst Chrudim a Slatiňany.

Vlastní soutěž se uskuteční 29. srpna 2013 v lesním areálu Podhůra Chrudim.

Ředitel soutěže: Ing. Jaromír Čermák.
Organizační ředitel: Stanislav Rychlý.
Hlavní rozhodčí: Josef Čáslavka
.
Organizační rozhodčí a podpůrnou skupinu u jednotlivých disciplín tvoří členové KVV Chrudim a členové
Zálesáka - střediska Táborníci Chrudim.

Podmínky účasti:
Každý přihlášený klub může vyslat jedno družstvo v počtu tří soutěžících. Věkový limit soutěžících v družstvu je v součtu minimálně 175 let. Pro určení věku je rozhodující rok 2013. Soutěží se v pěti disciplínách.

Presentace družstev včetně jejich doprovodu proběhne v klubu KVV na letišti Chrudim 28. srpna od
13:00 do 17:00 hodin.

Disciplíny:

1. Zdolání vytyčené trasy 4 km v lesnatém terénu do 60 minut.
2. Hod granátem na okop.
3. Střelba ze vzduchové pušky.
4. Hod granátem do okna.
5. Střelba z paintballové pistole.


1. Ujít trasu podle mapy 1:25 000 a daných bodů v délce cca 4 km do 60 minut včetně splnění čtyř soutěžních disciplin.

2. Každý člen družstva hází 3 atrapy RG na vytyčený okop o š. 1,5 m a d. 3 m ze
vzdálenosti muži – 20 m, ženy - 15 m. Zásah platí i na vyznačené okraje okopu. Za každý chybný hod je 1 trestný bod.

3. Každý člen družstva má šest ran v leže bez opory ze vzduchové pušky na sklopné
figurky ze vzdálenosti 10 m. Za každou nezasáhnutou figurku je 1 trestný bod.

4. Každý člen družstva hází 3 atrapy RG do „okna“ o rozměrech 70/140 cm ze vzdálenosti - muži 8 m, ženy - 5 m. Za každý chybný hod je 1 trestný bod.

5. Každý člen družstva má pět ran ve stoje ze vzdálenosti 10 m na pevný terč, který tvoří
figura kovboje na listu A4. Za každý zásah mimo figury je 1 trestný bod.

Technické připomínky.

Celkové pořadí družstev určuje počet trestných bodů. Vítězem je družstvo s nejmenším počtem trestných bodů.

Pokud družstvo neabsolvuje trať do 1 hodiny, obdrží za každou překročenou minutu nad 1 hodinu 1 trestný
bod.

Při shodném počtu trestných bodů, vítězí družstvo s vyšším věkovým součtem.

Pokud nebude ani takto rozhodnuto bude proveden „rozstřel“ dvěma delegovanými členy obou družstev 5 hody šipkami na klasický kruhový terč. Zvítězí to družstvo, jehož člen dosáhne největší počet bodů v terči.

Pokud se na některém stanovišti sejde více družstev, zajistí příslušný rozhodčí vzniklý ztrátový čas, který zaznamená do startovní průkazky a to v celých minutách. Tento čas bude pak odečten z celkového času
družstva.

V Chrudimi duben 2013

Ing. Jaromír Čermák
předseda KVV


O Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska zde

Presenční listina
zde

Výsledková listina
zde

Poděkování z Prostějova
zde,
                   z Holešova zde,
                   z Brna zde,

                   ze Slovenska zde


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky