Informace - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ CHRUDIM

Klub výsadkových veteránů při 43. výsadkovém praporu Chrudim.

Klub byl založen v roce 1997, dnes již zemřelým Láďou Banašíkem. V současné době má 54 členů, kteří svou aktivitou přispívají k uskutečňování bohatého vnitřního života klubu. Velice dobré vztahy máme se zdejším výsadkovým praporem. Ten nám zajistil klubovnu a během roku zajišťuje klub jak materiálně, tak technicky. Dobré vztahy jsou i s ostatními kluby výsadkových veteránů v České i Slovenské republice a poslední době i s veterány z města EDE v Holandsku.
Bohatá společenská aktivita stmelující členy klubu, jejich rodinné příslušníky a příznivce, spočívá především v těchto činnostech:
- v obětavé a pravidelné práci při údržbě pomníku ve Stéblové, připomínající místo tragické nehody, při které zahynulo v roce 1966 šest výsadkářů, příslušníků tehdejší průzkumné výsadkové roty. Šest pomníčků a novou pamětní desku přemístili členové klubu do areálu kasáren v Chrudimi. Zde byl za finanční podpory velitelství 43. vpr. vztyčen i ústřední kámen, na který byly umístěny pamětní desky dosud zahynulých výsadkářů v Chrudimi,

- v každoroční vzpomínkové akci na válečnou činnost skupiny Kalcium a Platinum, občas za přítomnosti posledního žijícího člena plk, v.v. Jaroslava Klemeše, který je čestným členem našeho klubu.

- v účasti členů klubu při odjezdech a návratech zdejších vojenských jednotek na misích v Bosně a Hercegovině,
- v úzké spolupráci s majitelem vojensko-historického muzea v Jaroměři. Pro toto muzeum zhotovili členové klubu několik panelů o činnosti 43. vpr., o účasti čs. legií v Rusku a Itálií za I. světové války. Navíc věnovali tomuto muzeu řadu historických dokumentů, medailí, uniforem i různého materiálu, které se jim podařilo soustředit na Chrudimsku,
- v organizování a uskutečňování soutěží a zábavných akcí v rámci Dne dětí,
- v obětavé práci členů klubu při neustálém zlepšování klubovny na chrudimském letišti a na stálé výstavě v Klubu vojenských výsadkářů, která má název
Palečkovy děti,
- v zajišťování důstojného rozloučení se zemřelými členy, včetně přítomnosti čestné stráže s praporem 43. vpr. a v den Památky zesnulých, návštěva
hrobů bývalých členů s položením vzpomínkového archu.Uctění památky gen. Uchytila – jednoho z velitelů výsadkových vojsk - chrudimského rodáka,
kterému byla z iniciativy klubu umístěna na jeho rodném domě pamětní deska,
- ve spolupráci s místním Aeroklubem uskutečňovat seskoky těch členů, kteří projdou lékařskou prohlídkou,
- a mnoha dalších akcí podle ročního plánu KVV.
14.8.2013

Beseda Chrudimských veteránů rok 2009

Malá splátka velkého dluhu
Datum: 11.11.2009
Autor: Olga Haladová, Michal Burian

V Den válečných veteránů, 11. listopadu 2009 v 11 hodin, byl v přímořském městečku Arisaig slavnostně odhalen památník československým vojákům ve Skotsku.
Právě zde, na severozápadním pobřeží Skotska, se v letech 1941 – 1943 cvičili českoslovenští vojáci v boji proti nacistům. Speciální výcvik organizovaný britskou organizací Special Operations Executive (SOE) zde absolvovali kromě jiných také rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík, členové výsadku ANTHROPOID, kteří v květnu 1942 uskutečnili jeden z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové války, atentát na válečného zločince, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Celý článek zde


IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska

Ve dnech 28.-29.8.2013 byl KVV Chrudim organizován IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách.
Akce se uskutečnila v chrudimských lesích. Start i cíl byl u restaurace Hájenka, kde bylo i zajištěno stravování. Zúčastnilo se 14 tříčlenných družstev z České a Slovenské republiky. Soutěžící měli za úkol během jedné hodiny překonat trať v délce 4 km podle mapy a buzoly a přitom splnit 4 discipliny. Střelbu ze vzduchové pušky a střelbu z paintballové pistole na cíl, hod granátem na zákop a do okna. Za nesplnění limitu 1 hodiny, byl za každou další minutu trestný bod, stejné trestné body byly za chybnou střelbu a hody granátem.
1. místo a putovní poháry získalo družstvo z KVV Prešov. Je prvním slovenským klubem, který za celou dobu konání této soutěže konečně vyhrál. K úspěšnému konání akce přispěl mimo krásného počasí i peněžitý dar od města Chrudim a tři poháry od starosty města Slatiňany.
Předávání pohárů, medailí a diplomů prováděli mimo předsedy klubu Ing. J. Čermáka i starosta města Chrudim a genmjr. v.z. J. Prokš v zastoupení starosty Slatiňan. Celá akce se našemu klubu velice povedla o čem svědčí poděkování od některých klubů – viz u propozic
.


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky