Akce - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Akce

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ > Fotogalerie

Setkání výsadkových veteránů v Žilině.

Ve dnech 6. - 7.7. proběhlo v Žilině mezinárodní setkání klubů výsadkových veteránů pod záštitou primátora Žiliny a ministra obrany Ozbrojených sil Slovenské republiky. Za náš klub se zúčastnili P. Mudroch,J. Faiman, K. Janků, R. Bajgar jako praporečník, S. Kundt a předseda klubu J. Čermák. 6.7.  Bylo setkání zahájeno slavnostním nástupem s přinesením státních vlajek a bojového  praporu 5. pluku špeciálného určenia a hymnami obou států. Po přivítání a projevech vrcholových představitelů města, armády a klubů, následoval akt udělení pamětních medailí a odznaků MO a NGŠ účastníkům setkání.
Účastníci měli možnost shlédnout dynamické  ukázky vojenských specialistů a prohlédnout si místnost tradic 5. pluku. Dále byly položeny věnce a květiny k pomníku gen. Jozefa Gabčíka. Poté následoval pietní akt na Vojenském hřbitově v Liptovském Mikuláši. Kolegové veteráni měli také možnost navštívit a prohlédnout si hrad Budatín. Na večer bylo připraveno společenské posezení všech účastníků u ohně s občerstvením.

7.7. Proběhlo přijetí předsedů klubů primátorem. Následoval seminář k tematice 2. para brigády a její roli v SNP a slavnostní ukončení setkání.

70. výročí výsadkových jednotek a 30. výročí znovuzaložení 71. respektive
43. výsadkového praporu dne 26. 8. 2017 v Chrudimi
Informace k účasti na oslavách
Dne výsadkových jednotek

Vážení,
dne 26. 8. 2017 proběhnou oslavy 70. výročí založení výsadkových jednotek v Československé republice společně s  30. výročím znovu založení  71. respektive 43. výsadkového praporu. Tyto oslavy se konají každých pět let ve městě Chrudim. Tak i tentokrát se stane město Chrudim městem setkání výsadkových veteránů všech generací, jejich rodinných příslušníků a jejich příznivců a obdivovatelů.
Jsem rádi, že jako Klub Chrudimských výsadkářů společně s  43. výsadkovým praporem a Klubem výsadkových veteránů generála Jaroslava Klemeše Chrudim se můžeme podílet na organizaci tohoto  setkání.
V souvislosti s oslavou výročí  byli  osloveni, ministr obrany, hejtman pardubického kraje a starosta města Chrudim. Všichni tři oslovení přislíbily záštitu nad touto akcí a finanční podporu.
Předpokládáme, že každý registrovaný veterán tedy díky těmto institucím a přízně několika sponzorů zaplatí jen symbolický registrační poplatek ve výši 171,- Kč nebo 7+1 euro, ve kterém bude mít zahrnuto:
Medaili k 70. výročí založení výsadkových jednotek (vyobrazení viz.příloha)
Poukázku na odběr jídla na oběd (guláš)
Poukázku na odběr jídla na večeři (klobása)
Poukázku na odběr 2 nealkoholických nápojů
Bývalí příslušníci 71/repsp.43. vpr
minci k 30. výročí znovuzaložení praporu 71.
Každý registrovaný doprovod tohoto veterána obdrží za cenu 71,- Kč nebo 3 eura:
Poukázku na odběr jídla na oběd (guláš)
Poukázku na odběr jídla na večeři (klobása)
Poukázku na odběr 2 nealkoholických nápojů
V rámci tohoto setkání je připraven bohatý program, který je přiložen k těmto doplňujícím informacím.
Dále je připraveno bohaté občerstvení, statické a dynamické ukázky Armády ČR, odpolední program velkolepého leteckého dne na Chrudimském letišti, spoustu veteránských soutěží a v případě zájmu i podvečerní grilování prasátka společně se zpěvem a nebudou chybět i zkazky starých zbrojnošů z let hodně minulých i nedávných. K zabezpečení bude připraveno stanové městečko s lehátky, včetně sociálních zařízení (WC a umýváren) tak, aby si účastníci mohli v klidu vychutnat nerušný průběh dne oslav. Stanové městečko bude k dispozici dne 25. 8. a dne 26. 8. zdarma včetně lehátka. (karimatku, spacák každý účastník sám).
 

Program 26. 8. 2017

7,00 10,00    Presentace výsadkových veteránů   letiště vojenská část
7,30
08,45   Presentace charitativního běhu    farské zahrady
09,00
10,00   Charitativní běh na letiště     Far.zahrady letiště
   ( cca 600 osob)
10,30
11,30    výsadkový provoz seskoky 43.vpt   letiště vojenská část
11,15
11,30   seřazení veteránů k nástupu    nástupiště letiště
11,30     Slavnostní nástup veteránů      po jednotlivých klubech
11,32
11,45   projevy hostů
11,45
12,00    udělení medailí  VIP, ukončení nástupu
12,00    seskok na historických typech padáků
12,05    seskok vlajky (popřípadě Dukla)
12,10     seskok z L 410
12,15    seskok CASA
12,20    musado
vycvik sebeobrany
12,40    přepad objektu výsadkovou četou
12,55    přelet vrtulníků a dopravního letectva
13,00    přelet L 159 a JAS Gripen
13,00
18,00  volná zábava s využitím programu leteckého dne aeroklubu Chrudim ,
statické ukázky historické a novodobé techniky (program leteckého dne se v současné době zpracovává)
možnost návštěvy síně tradic 43.vpr dle jízdních řádů autobusů   
13,00
17,00    letecký den aeroklub viz samostatný program (program leteckého dne se v současné době zpracovává a bude zaslán)
17,00     Dle zájmu grilování prasátka
Pořadatelé si vyhrazují změnu programu dle dispozic letectva a možnosti pořadatelů.

Kontakt na pořadatele plk.v.v. Ing. Zdeněk Kolář, 734 521 957 ,  nebo mailová adresa vysadkovevyroci@seznam.cz
Vyobrazení medaile k 70. Výročí výsadkových jednotek pro výsadkové veterány - účastníky setkání, které jsou spolu hrazeny sponzory.

Stiftung Bayerischer Militär Orden Nadace Bavorského vojenského řádu


V souladu se svým posláním a cíli oceňuje Nadace BMO zasloužilé osobnosti, které se významnou měrou podíleli, nebo aktivně podílejí na rozvoji přátelství příslušníků bezpečnostních sborů na národní a mezinárodní úrovni, poskytují dlouhodobě pomoc a podporu zraněným a těžce nemocným příslušníků bezpečnostních sborů a jejich rodinám, pořádají memoriály a akce, zaměřené na zachování památky na padlé kolegy, nebo mají výrazné zásluhy o bezpečnostní sbory.
Za tyto zásluhy ocenila nadace BMO v letošním roce několik významných osobností z řad Armády ČR, Policie ČR a veterány výsadkových vojsk. Mezi prvními oceněnými byli také plk. v.v. Ing. Jaromír Čermák a starosta posádkového města Chrudimě Mgr. Petr Řezníček.  Ocenění jmenovaným  předal osobně  millitarattache v ČR Ivan. Dubec dne 24.5. 2017 na radnici v Chrudimi.
Vojenský záslužný řád byl založen bavorským králem Ludvíkem II. dne 19. července roku 1866. Řád byl nejvyšším vojenským záslužným oceněním a současně prestižním společenstvím, které poměrně záhy získalo mezinárodní charakter. Řád byl vícestupňovým vyznamenáním, udělovaným jako ocenění za mimořádné vojenské a později i civilní zásluhy. Řád zanikl spolu s bavorským královstvím roku 1918.
Idea řádu přetrvala do dnešních dnů a jeho poslání je stále aktuální, proto byl Bavorský vojenský řád pod záštitou Bundestatu znovu obnoven 8. listopadu 2014. BMO je v současnosti opět významným mezinárodním oceněním a prestižním společenstvím, nesoucím jako své poslání ideje rytířských a vojenských ctností - Službu, Čestnost a Spravedlivost, šířené v rámci přátelství bez hranic.

7.3.2017 jsme spolu s dalšími účastníky vzpomenuli 167. výročí
narození T.G.Masaryka u jeho sochy v Chrudimi.

Pietní  akce Hradiště 17.2.2017


Díky veliteli 43.vpr. za zapůjčení autobusu, jsme se mohli  zúčastnit vzpomínkové akce k vysazení paraskupiny Platinum- Pewter, které bylo provedeno  dne 17.4. 1945 v okolí Nasavrk. Úkryt skupina našla na  Hradišti na statku u paní Korábkové. Předseda KVV poděkoval také veliteli za čestnou stráž z příslušníků 43. Vpr.. Jak je vidět z fotografii, tentokrát se zúčastnilo vzpomínkové akce podstatně více  veteránů než minulý rok. Akce se dále zúčastnili  zástupci Obce sokolské, Bojovníků za svobodu, školní třída z učiliště Nasavrky a zástupci KVV Jindřichův Hradec. Akce splnila své poslání. Paní Korábkové, jsme předali finanční dar, jako ocenění její obětavosti, vstřícnosti, viz fotografie a za tradiční pohoštění.

Výroční schůze klubu.

Dne 3.12. 2016 proběhlo výroční zasedání členů Klubu výsadkových veteránů při 43. vpr. Chrudim, kterého se zúčastnil jako čestný host starosta města Mgr. Petr Řezníček a pozvaní hosté z ostatních klubů, Liberce, Brna, Prostějova, Prahy a další.  Předseda klubu Ing. Jaromír Čermák plk. ve svém vystoupení pozitivně zhodnotil celoroční činnost a dosažené výsledky jednotlivých členů, kterým poděkoval za reprezentaci v mezinárodních meziklubových soutěžích.  Vzhledem k tomu, že v prosinci dovršil klub 20 let své existence, nechal klub vyrobit pamětní odznaky na stuze, která nese barvy města Chrudimě a na odznaku znak chrudimské orlice. Tímto pamětním odznakem bylo oceněno město a také starosta města, jako poděkování za pomoc při rozvoji výsadkových tradic a spolupráci s AČR a za finanční dar města k jeho výrobě.   

Bavorský vojenský řád (BMO) využil příležitosti 20. výročí prestižního vojenského Klubu výsadkových veteránů Chrudim k vyjádření svého respektu a ocenění za dlouholetou činnost klubu při udržování slavných tradic elitních československých a českých výsadkových vojsk.
BMO současně vysoce oceňuje fakt, že tento prestižní klub reálně sdružuje všechny generace českoslovanských a českých vojenských výsadkářů, průzkumníků a členů speciálních sil i sportovních parašutistů od založení této zbraně po současnost.

Dále jsme obdrželi u příležitosti 20. výročí Čestné uznání spolku FERDINANDUS ORDEN 1561 KOMENDA KőNIGGRATZ  za bohatou aktivní činnost klubu, zaměřenou na udržování a popularizaci slavných tradic výsadkových vojsk, které jsou  elitou každé armády a v České republice nesou hrdé označení "Meče armády hrot"

Memoriál čs. Parašutistů listopad 2016

Ve dnech 12. a 13. 11. 2016 se dva členové našeho klubu, nrtm. Robert Baigar (podruhé) a des. Bohumír Jirčík (poprvé) zúčastnili 5. ročníku Memoriálu československých parašutistů, který každoročně pořádá 43. výsadkový prapor Chrudim. Jedná se o pochod na uctění památky parašutistů ze skupiny Tungsten, kteří byli za 2. světové války vysazeni v Protektorátu Čechy a Morava. Trasa pochodu měří celkem 70 km a je rozdělena na 2 etapy, mezi kterými je povinná přestávka v délce trvání min. 5 hodin. Celkový čas pochodu pro splnění podmínek nesmí překročit 16 hodin, což oba naši členové zvládli i s rezervou a dokázali se vyrovnat i s náhlým poklesem nočních teplot pod bod mrazu. Oběma blahopřejeme k úctyhodnému výkonu.

28. říjen

Setkání u lomu Březinka
.
10.6.2016 se členové klubu a jejich přátelé sešli u lomu Březinka, kde si společně zasoutěžili ve
střelbě ze vzduchovky, kuše, painbalové zbraně a v hodu granátem a nožem. Nechyběla dobrá
grilovačka, pivo a další nápoje. Všichni účastníci si toto "výjezdní zasedání" velice pochvalovali a
jistě přispělo k utužení našeho kolektivu.

LEŽÁKY

RESSLOVA ULICE V PRAZE

8.5. 2016 - oslava ukončení 2. svět. války u pomníku Přísaha v urnovém háji v Chrudimi.

Pietní vzpomínka na skupinu Barium v obci Vysoká nad Labem za účasti 43.vpr Chrudim KVV Chrudim a jiných organizací.

Obec Vysoká nad Labem u Hradce Králové  ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Klubem válečných veteránů si důstojně připomněly 4. dubna 2016 od 16 hodin na místním hřbitově a  následujícím setkáním na obecním úřadu 72. výročí seskoku paravýsadku BARIUM.Výročí narození T.G.Masaryka

7.3.2016 si členové KVV spolu s příslušníky 43. vpr. připoměli 166 výročí narozeníT.G.Masaryka  u pomníku v Chrudimi.

71. výročí sekoku skupiny Platinum Pewter

V noci z 16. na 17. února roku 1945seskočila poblíže Nasavrk paraskupina Platinum Pewter. Jejím členem ve funkci radisty byl i poslední současný žijící válečný parašutista brigádní generál Jaroslav Klemeš. Ten před třemi týdny oslavil v Chrudimi mezi výsadkáři své 94. narozeniny. Příslušníci 43. výsadkového praporu spolu s Klubem vojenských výsadkových veteránů Chrudim si tuto akci připomněli položením květin u domu Korábků v Hradišti u Nasavrk. Zde se skupině podařilo uchytit a odtud začala svoji  úspěšnou bojovou činnost. Bylo vzpomenuto i hrdinství prostých občanů, kteří se s  nasazením života,  nezdráhali za okupace v odboji pomáhat. Následně se účastníci vzpomínkové akce přesunuli na hřbitov k hrobu rodiny Nováků. V jejich domě v Javorném, který byl přezdíván hotelem prašutistů, bylo koordinační středisko skupin Platinum, Calcium a odbojové organizace Rady tří.

Pietní akce u památníku v Zámečku v Pardubicích

Začátkem ledna 2016 se delegace našeho klubu zúčastnila pietní akce u památníku v Zámečku v Pardubicích na památku paravýsadku Silver-A, jejíchž členové pomáhali s přípravou atentátu na Heydricha.

Zakončení výcvikového roku u 43. výsadkového praporu

Dne 15.12.2015 byli členové klubu pozvání velitelem na ukončení výcvikového roku 43. vpr. do Klubu výsadkářů na Rozhledně.
Při této příležitosti jsme popřáli veliteli praporu k jeho 48. narozeninám, předali pamětní medaile za spolupráci s klubem Romanu Hambálkovi a gen. v.v. J. Prokšovi.

Výroční zasedání KVV v Liberci

Dne 28.11. 2015 se naše delegace ve složení Jirka Brůna, Pavel Mudroch a předseda klubu Jaromír Čermák, zúčastnila výročního zasedání KVV v Liberci. U té příležitosti byla Klubem vv Chrudim udělen pamětní odznak 22. výsadkové brigády jednomu z posledních žijících zakladatelů výsadkového vojska  Vlastimilu Gallatovi plk.

Střelecký memoriál plk. J. Švece -Kunžak

Dva členové našeho klubu se 19.12.2015zúčastnili Střeleckého memoriálu
plk. J. Švece.
Zúčastnilo se 40 závodníků z různých organizací.
Soutěžilo:
-  v hodu granátem na okop,
-  ve střelbě z luku,
-  a střelby na cíl z 8 druhů zbraní
Naši zástupci dosáhli vynikajících výsledků. Předseda klubu Jaromír Čermák obsadil celkově 4. místo a Pavel Mudroch se umístil hned za ním na 5. místě.

Den veteránů

Dne 11.11.2015 na Den veteránů se zástupci klubu zúčastnili vzpomínkových akcí v Chrudimi,
Pardubicích a ve Slatiňanech.

Netradiční schůze

Dne 7.10.2015 jsme si na letišti vyzkoušeli střelbu z paintballového samopalu, někteří členové se utkali v souboji na paitballové pistole. Díky vstřícnosti velitele 43. vpr. jsme si  na tunelové střelnici zasoutěžili ve střelbě z pistole typu glock, kterou většina z nás držela v rukou poprvé. Výsledky nebyly špatné a nejlepší byl Jirka Brůna ze 79 zásahy z 10 ran. Ti co vlastní osobní zbraně si je pak mohli vyzkoušet, případně i zapůjčit ke střelbě kamarádům.  
Po střelbách proběhla normální schůze obohacená o teplý párek s hořčicí a chlebem.

Pěkný úspěch členů našeho KVV

Ve dnech 16. - 19.9. 2015 proběhlo 7.sportovní setkání družstev výsadkových veteránů. Celkem se zúčastnilo 16 družstev z ČR a SR.
Naše družstvo ve složení Pavel Mudroch, Jiří Brůna a Jaroslav Pilař obsadilo tentokrát ve velmi kvalitní konkurenci celkové
3. místo.
Jaroslav Pilař se umístil na
1. místě v silovém veslování.
Pavel Mudroch dosáhl
1. místa v lukostřelbě.
Navíc naše družstvo obsadilo i
1. místo v hodu granátem na cíl.

Na Leteckém dni 29.8.2015 v Chrudimi předvedl svůj seskok v 76 letech i náš člen Emil Bulavčák. Jsi borec Emile.

Na základě návrhu  předsednictva klubu Červených baretů Prostějov obdržel dne 21.8.2015 na 25. výročí setkání výsadkových veteránů v Prostějově Hamry ocenění za práci od NGŠ AČR  náš předseda Ing. Jaromír Čermák. Blahopřejeme.  

Družstvo našeho klubu se zúčastnilo Xl. ročníku Mezinárodního memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče, který se konal ve dnech 3. - 5.7. ve Slovenských Smolenicích.

Soutěžilo se v klasických disciplínách, hod RG. na okop a do okna, dále ve střelbě ze vzduchových zbraní. V jednotlivých disciplínách  byli vyhodnocováni  jak jednotlivci tak  družstva.   Memoriálu se zúčastnilo celkem 14 tříčlenných družstev z České a Slovenské republiky.

Naše družstvo ve složení  Pavel Mudroch, Jiří Brůna a Jaroslav Pilař se umístili v silně obsazené konkurenci celkově na skvělém 3. místě.

V jednotlivcích zvítězil Jiří Brůna v hodu RG. do okna a zároveň se umístil  na 2. místě v hodu RG. na okop.

Ve střelbě ze vzduchovky se  umístil na 3. místě Pavel Mudroch a celkově v jednotlivcích obsadil 2. místo.

V jednotlivých disciplínách družstev naši obsadili 1. místo v hodu RG. do okna a 2. místo v hodu RG. na okop.


Družstvu se celkově nezdařila střelba.

Dne 18.6.2015 se delegace našeho klubu zúčastnila spolu s členy 43. vpr. pietní akce v Resselově ulici u kostela Cyrila a Metoděje k výročí zahynulých výsadkářů kteří provedli atentát na Heydricha.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky